„Bojevnik luči trdo vadi za svojo notranjo rast: pozoren je na stvari, ki jih dela samodejno... Ko se počuti zmedenega, vadi. Tako se osvobodi napetosti in pusti intuicijo, da dela bolj svobodno, ne da bi se križala s strahovi in željami. Težave, ki so se zdele nerešljive, se rešijo, nekatere bolečine, ki jih je imel za nepremagljive, se brez truda razblinijo. Ta pristop uporabi, ko se mora soočiti s težkim položajem.“

Paulo Coelho, Priročnik bojevnika luči, 1998


Slovensko združenje za Chenjiagou taijiquan

je s strani družine Chen uradno priznana izpostava tradicionalnega Chen taijiquan-a v Sloveniji in uradna podružnica Chenjiagou Taijiquan GB. Društvo od leta 2011 združuje vse, ki se resno posvečajo vadbi Chen taijiquan-a po metodah družine Chen

V združenju organiziramo seminarje gostujočih učiteljev z namenom ohranjati avtentičnost Chen veščine, vzdrževati visoke standarde poučevanja ter omogočati napredek učencev preko dela s kvalitetnimi učitelji.

Smo tudi člani Svetovne Chen taijiquan zveze 
»World Chen Xiaowang Taijiquan Association« (WCTA).

Naši učitelji 

                       Chen                      Chen                     David                   Davidine                 Armin

                      Ziqiang                     Jun                     Gaffney            Siaw-Voon Sim           Fabian 

Biljana                Dragan   
  Dušić               Lazarević  
Program delavnic in redne vadbe naših certificiranih učiteljev v svojih matičnih organizacijah

v zavihku Najava delavnic in Redna vadba Make a free website with Yola