Armin Fabian vadi z učencem potiskanje rok (foto: M. Vorwerk). 

Slovensko združenje za Chenjiagou taijiquan

je s strani družine Chen uradno priznana izpostava tradicionalnega Chen taijiquan-a v Sloveniji in uradna podružnica Chenjiagou Taijiquan GB. 

Smo tudi člani Svetovne Chen taijiquan zveze »World Chen Xiaowang Taijiquan Association« (WCTA). Zvezo je leta 1994 ustanovil veliki mojster Chen Xiaowang skupaj z učencem Janom Silberstorffom z namenom, da bi se tradicionalni Chen taijiquan, kakor se poučuje v družini Chen, ohranjal, razvijal in širil sledeč visokim standardom. 


Naši cilji in poslanstvo

  • Izobraževanje bodočih učiteljev (ki nato poučujejo v svojih matičnih društvih) in širjenje tradicionalnega Chen taijiquan-a po metodah družine Chen. 
  • Organizacija seminarjev gostujočih učiteljev iz družine Chen, učiteljev, tesno povezanih z družino Chen ter učiteljev WCTA.
  • Organizacija izobraževanja slovenskih učencev na Kitajskem. 
  • Vzpostavljanje kriterijev in standardov za učitelje tradicionalnega Chen taijiquan-a v Sloveniji, vključno z:   
  • določanjem jasnih kriterijev praktičnega in teoretičnega znanja, ki so potrebni za različne nivoje poučevanja in nazive učiteljev znotraj Slovenskega združenja za Chenjiagou taijiquan;
  • organizacijo zaključnih izpitov za pridobivanje formalnih nazivov, ki se opravljajo pred člani družine Chen.
  • Vzpodbujanje in podpora projektov, ki so povezani z ohranjanjem tradicionalnega Chen taijiquan-a in njegove kulturne dediščine.
  • Preučevanje in poglabljanje razumevanje vpliva redne vadbe Chen taijiquan-a na krepitev zdravja, zdravljenje bolezni in rehabilitacijo okrevajočih. Statut_podpisan_OCR_compressed.pdf Statut_podpisan_OCR_compressed.pdf
Size : 3184.604 Kb
Type : pdf
eticni-kodeks-zadnja-verzija.pdf eticni-kodeks-zadnja-verzija.pdf
Size : 99.615 Kb
Type : pdf

Make a free website with Yola